top of page

Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG)

Per 25 mei 2018 dienen wij ons te houden aan de nieuwe regels volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hierin wordt bepaald dat wij onze gasten dienen te informeren over hoe wij omgaan met hun persoonlijke gegevens en dat wij tevens de gast de mogelijkheid dienen te bieden hun gegevens aan te passen en/of te verwijderen voor zover deze voor ons niet noodzakelijk zijn.

 

Registratie van persoonlijke gegevens:

Wij registreren uw persoonlijke gegevens uitsluitend bij het maken van een reservering of het aanvragen van een offerte.

In dit geval worden uw gegevens geregistreerd voor het aangaan van een overeenkomst; waardoor wij voldoen aan de

voorwaarde voor het registreren van uw persoonlijke gegevens op basis van "contract".

Voor de verwerking van internet reserveringen maken wij gebruik van het systeem van derden.

Voor reserveringen via onze eigen website is een overeenkomst afgesloten met HRC DIGITAL, waarin is opgenomen dat zij uw

gegevens uitsluitend mogen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bedoeld zijn; namelijk voor het registreren van uw reservering

in ons systeem. Indien u reserveert via externe aanbieders dient u zelf aandacht te schenken aan hun privacybeleid..

Ons mailingprogramma beschikt tevens over de functionaliteit om u eenvoudig af te melden voor nieuwsbrieven e.d.

Noodzaak en gebruik aangeleverde gegevens:

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door de directie van Grasland Recreatie en worden op geen enkele wijze

aan derden ter beschikking gesteld, met uitzondering van het gebruik van uw gegevens ten behoeve van de naleving

van wettelijke regels en verplichtingen en eventuele invordering van nog te ontvangen gelden.

De volgende gegevens dienen door u aangeleverd te worden voor het maken van een reservering:

1. Uw naam, adres, postcode, woonplaats, aankomstdatum en vertrekdatum.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor zowel het maken van de reservering als voor het overnachtingsregister. 

Wij zijn verplicht deze gegevens aan te leveren aan de overheid en deze kunt u als zodanig ook niet laten verwijderen.

2. Uw mobiel telefoonnummer en auto kenteken.

Deze gegevens hebben wij nodig tijdens uw verblijf, zodat wij u bij mogelijke calamiteiten kunnen waarschuwen.

Deze gegevens zullen wij op uw verzoek binnen 24 uur uit ons systeem verwijderen.

U kunt dit verzoek indienen bij uw vertrek of op een later tijdstip.

3. Uw e-mail adres.

Voor het verzenden van bevestigingen en facturen hebben wij uw email adres nodig.

Dit e-mail adres gebruiken wij voor correspondentie met u aangaande uw reservering.

Daarnaast zenden wij aan onze gasten jaarlijks twee mailings; 1 kerstwens en 1 nieuwsbrief.

Op verzoek verwijderen wij uw email adres volledig en u kunt zich bij de mailings afmelden.

Foto's en Video beelden:

Bij het maken van eventuele foto's voor reclamedoeleinden zullen wij altijd uw toestemming vragen of geen gezichten vertonen.

Indien u van mening bent dat u toch zonder toestemming herkenbaar in beeld bent op één van onze afbeeldingen,

zullen wij deze afbeelding op uw verzoek binnen 24 uur van onze website verwijderen.

Onze accommodaties zijn voorzien van video camera's; welke zich bevinden in de openbare ruimten en op het eigen perceel.

Videobeelden worden uitsluitend door de directie geraadpleegd bij de constatering van mogelijk strafbare feiten; waarbij de beelden

in dat geval ook openbaar gemaakt zullen worden. Indien wij geen aanleiding hebben om enige strafbare feiten te onderzoeken, 

zullen de beelden na 7 dagen automatisch worden gewist.

DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LANDSCHAPSCAMPING DE GRASPOL

VOLGENS RECRON VOORWAARDEN TOERISTISCHE PLAATSEN

KUNT U HIER DOWNLOADEN.

bottom of page